Odstoupení od smlouvy

Showroom_progress1_low_188pxVzorky wickeru a potahu_low_188pxdodavame-na-slovensko-188x50BANNER1

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje.

V případě, že chcete využít Vašeho práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, doporučujeme nejprve kontaktovat reklamační oddělení Terassa.

info@terassa.cz 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se řídí následujícími podmínkami:

  • V případech uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to prodávajícímu do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě spotřebitel nese  náklady spojené s projevem příslušné vůle a dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.

  • Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu: info@terassa.cz
  • Spotřebitel je oprávněn využít tohoto práva například tím, že na své vlastní náklady doručí zboží prodávajícímu, nejlépe po předchozí písemné dohodě na info@terassa.cz, společně s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. V případě nábytku nebo většího zboží na adresu prodejního skladu: Terassa Life, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10. 
  • Prodávající má nárok na náhradu způsobené škody na zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
  • Zboží se pokud možno vrací kompletní a nepoškozené s příslušenstvím a s návodem.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace